JEŻELI PRAGNĄ PAŃSTWO WESPRZEĆ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPSK W CZERWIENNEM - prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

V SEMINARIUM NAUKOWE - ''Obudzić dziedzica''

V SEMINARIUM NAUKOWE - ''Obudzić dziedzica''

Przed człowiekiem współczesnego świata stoi niełatwe zadanie – należy stanąć w prawdzie przed samym sobą, drugim człowiekiem i Bogiem. Jednak jak to zrobić, kiedy w dobie nieustających, szybkich zmian, globalnego chaosu, cyfryzacji, laicyzacji, dążenia do władzy oraz wszechobecnego konsumpcjonizmu dochodzi do degradacji tego, co wartościowe i wielopokoleniowe? Odpowiedź na to pytanie przynosi nauczanie, a także duchowe posłannictwo dwóch wielkich Polaków: bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, którzy - zakorzenieni w swoim dziedzictwie narodowym – zawsze byli wierni Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. Mimo trudnych czasów nieustannie kierowali się PRAWDĄ i o tę PRAWDĘ niejednokrotnie toczyli batalię. Papież Polak, żegnając swój ukochany naród, prosił:

Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Zaś sługa Boży, bł. Stefan kardynał Wyszyński wołał:

Po Bogu, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi.

Odpowiadając na wyzwania dzisiejszych czasów oraz dochowując wierności naszym Patronom, 27 maja 2024 r. na Bachledówce zostało zorganizowane V Sympozjum Naukowe pod hasłem „Obudzić dziedzica”. Miało ono na celu na nowo odkryć „to wspaniałe dziedzictwo, któremu na imię Polska”, a także ukazać, jak właściwie kształtować pokolenia Polaków - dziedziców, aby zachować w nich tożsamość narodową, historię, kulturę, język i wspólnotę.

Sympozjum rozpoczęła uroczysta Msza św. w Sanktuarium błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Czciciela Matki Bożej Częstochowskiej na wzgórzu bachledowiańskim, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Władysław Zązel, dając wyraz swego przywiązania do góralskiej ziemi oraz miłości do Ojczyzny. Jej podniosłego charakteru nadała wspaniała oprawa muzyczna, reprezentacja pocztów sztandarowych, jak również obecność znamienitych gości: wybitnych prelegentów, kapłanów, przedstawicieli kuratorium i organu prowadzącego, przedstawicieli władz samorządowych Miasta i Gminy Czarny Dunajec, przedstawicieli Rady Rodziców, Związku Podhalan, rady parafialnej, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, dyrektorów, nauczycieli, uczniów i pracowników szkół oraz patronów medialnych.

Dalsze uroczystości odbywały się w Hotelu Bachledówka, gdzie uroczystego otwarcia sympozjum dokonał p.o. Dyrektora Pan Mateusz Zahora, witając zaproszonych gości oraz dziękując sponsorom tego wydarzenia, a także właścicielowi Hotelu Bachledówka za gościnę.

Po przemówieniach gości odbył się cykl wykładów wpisujących się w tematykę sympozjum. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: prof. Andrzej Witold Nowak, prof. dr hab. Anna Mlekodaj, Pani Halina Tylka oraz Pani Anna Słodyczka. W swych wystąpieniach rozmówcy podkreślali wartość dziedzictwa narodowego; w tym historycznego, regionalnego, kulturowego, edukacyjnego i patriotycznego w procesie wychowania, jak również kształtowania świadomości człowieka, zwłaszcza młodego człowieka. Prelegenci niejednokrotnie zwracali uwagę słuchaczy na to, że, aby „obudzić dziedzica”, należy zakorzenić w nim historyczną prawdę, wolność, wspólnotę, komunikację, lokalny patriotyzm i wiarę, czyli wartości, które są fundamentem każdego narodu, a które dzisiejszy świat w dobie cyfryzacji pragnie zdegradować, wykorzenić, zmienić bądź zafałszować. Naród bez pamięci, miłości do Boga, Człowieka i Ziemi nie ma możliwości rozwoju i zachowania w sobie dziedzictwa, taki naród powoli umiera.

Dopełnieniem uroczystości stał się także wzruszający koncert patriotyczny w wykonaniu rodziny Kowalcze oraz uczniów ze szkół w Starem Bystrem i Czerwiennem.

Na zakończenie sympozjum miało miejsce także podsumowanie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, podczas którego Prezes SPSK Pani Maria Chodkiewicz jako patronat i fundator wręczyła laureatom nagrody. Wszystkim zwycięzcom zarówno w konkursie literackim, jak i plastycznym serdecznie gratulujemy oraz mamy nadzieję na ponowne spotkanie.

Zaproszeni goście mieli również możliwość zakupienia książek znamienitych gości i wpisania się do księgi pamiątkowej. Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią upamiętniającą ten dzień.

tekst: Barbara Drąg

fotorelacja: Angelika Jamińska, Tadeusz Stec

Data dodania: 2024-06-04 14:29:11
Data edycji: 2024-06-04 14:50:47
Ilość wyświetleń: 40

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej