JEŻELI PRAGNĄ PAŃSTWO WESPRZEĆ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPSK W CZERWIENNEM - prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia

Ramowy plan dnia

 

8:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:30 – 9:00Prace porządkowe w sali. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania. Modlitwa poranna.

9:00 – 10:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

10:00 – 10:15  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10:15 – 11:00  Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

11:00 – 11:40Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej pogody). Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

11:40 – 12.00 Wspólna modlitwa wszystkich grup przedszkolnych i klas zerowych. Zawierzanie się opiece Matce Bożej i patronowi przedszkola Świętemu Janowi Pawłowi II.

12:00 - 12:45 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.45 – 14:00Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

14:00 – 14:30 Realizacja programów dodatkowych w przedszkolu.

14:30- 15:15Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, zabawy w kole. Porządkowanie sali. Modlitwa po nauce. Rozchodzenie się dzieci do domu.

15:15- 16:00 – Zajęcia opiekuńcze.

 

 

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji, wieku dzieci oraz realizacji zajęć dodatkowych, takich jak: język angielski, rytmika i religia.

 

Data dodania: 2020-10-21 13:15:23
Data edycji: 2021-11-19 10:12:05
Ilość wyświetleń: 377

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook