JEŻELI PRAGNĄ PAŃSTWO WESPRZEĆ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPSK W CZERWIENNEM - prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program wychowawczy

Przedmiotem działań Szkoły jest uczeń a nie klasa, osoba ludzka a nie zbiorowość.

Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach doktryny katolickiej, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.

Plan wychowawczy opiera się na wartościach uniwersalnych, z uwzględnieniem szczególnej roli nauki Kościoła Katolickiego i Ewangelii w procesie wychowawczym. Wynika to z charakteru Szkoły. Zmierzamy do takiego ukształtowania młodego człowieka, aby mógł on spełnić oczekiwania własne, swoich rodziców, był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za swoje działanie w życiu rodzinnym i publicznym. Misją szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju nauczycieli i uczniów.

 

WIZJA SZKOŁY

 1. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie dekalogu, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.
 2. Szkoła będzie pomagać nauczycielom i uczniom w ich integralnym rozwoju.
 3. Szkoła będzie wychowywać młodzież do świadomej i pełnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.
 4. Szkoła zwraca szczególną uwagę na wypracowanie pojęcia "dobra wspólnego" i poszanowanie jego wartości.

Wychowanie jest wspólnym zadaniem rodziców i Szkoły, która pełni rolę pomocnicza i służebną wobec rodziny.

 

Plan wychowawczy Szkoły oparty jest na:

 1. Programie wychowawczym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
 2. Konstytucji RP.
 3. Deklaracji Praw Dziecka
 4. Ustawie o systemie oświaty
 5. Podstawie programowej dla przedmiotów ogólnokształcących
 6. Konkordacie
 7. Dokumentach Soboru Watykańskiego II - "Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim"

 

Program Wychowawczy Szkoły przejawia się w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie formacji religijnej.
 2. Kształtowanie formacji moralnej.
 3. Kształtowanie formacji kulturowej
 4. Kształtowanie formacji społecznej.
 5. Kształtowanie formacji rodzinnej.
 6. Kształtowanie formacji patriotycznej.

 

Szkolny program wychowawczy realizowany jest w ramach:

* wszystkich przedmiotów nauczania i godzin wychowawczych

* codziennego spotkania przed lekcjami (wspólna modlitwa)

* celebracji Świąt i uroczystości kościelnych.

* uroczystości i apeli szkolnych

* zajęć pozalekcyjnych

* pracy samorządu szkolnego

* imprez szkolnych, imprez sportowych i wycieczek

* szkolenia nauczycieli i wychowawców

* zebrań z rodzicami

Data dodania: 2020-11-26 09:37:34
Data edycji: 2020-11-26 09:37:36
Ilość wyświetleń: 736

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej