JEŻELI PRAGNĄ PAŃSTWO WESPRZEĆ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPSK W CZERWIENNEM - prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Program wychowawczy

Przedmiotem działań Szkoły jest uczeń a nie klasa, osoba ludzka a nie zbiorowość.

Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach doktryny katolickiej, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.

Plan wychowawczy opiera się na wartościach uniwersalnych, z uwzględnieniem szczególnej roli nauki Kościoła Katolickiego i Ewangelii w procesie wychowawczym. Wynika to z charakteru Szkoły. Zmierzamy do takiego ukształtowania młodego człowieka, aby mógł on spełnić oczekiwania własne, swoich rodziców, był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za swoje działanie w życiu rodzinnym i publicznym. Misją szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju nauczycieli i uczniów.

 

WIZJA SZKOŁY

 1. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie dekalogu, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.
 2. Szkoła będzie pomagać nauczycielom i uczniom w ich integralnym rozwoju.
 3. Szkoła będzie wychowywać młodzież do świadomej i pełnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.
 4. Szkoła zwraca szczególną uwagę na wypracowanie pojęcia "dobra wspólnego" i poszanowanie jego wartości.

Wychowanie jest wspólnym zadaniem rodziców i Szkoły, która pełni rolę pomocnicza i służebną wobec rodziny.

 

Plan wychowawczy Szkoły oparty jest na:

 1. Programie wychowawczym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
 2. Konstytucji RP.
 3. Deklaracji Praw Dziecka
 4. Ustawie o systemie oświaty
 5. Podstawie programowej dla przedmiotów ogólnokształcących
 6. Konkordacie
 7. Dokumentach Soboru Watykańskiego II - "Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim"

 

Program Wychowawczy Szkoły przejawia się w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie formacji religijnej.
 2. Kształtowanie formacji moralnej.
 3. Kształtowanie formacji kulturowej
 4. Kształtowanie formacji społecznej.
 5. Kształtowanie formacji rodzinnej.
 6. Kształtowanie formacji patriotycznej.

 

Szkolny program wychowawczy realizowany jest w ramach:

* wszystkich przedmiotów nauczania i godzin wychowawczych

* codziennego spotkania przed lekcjami (wspólna modlitwa)

* celebracji Świąt i uroczystości kościelnych.

* uroczystości i apeli szkolnych

* zajęć pozalekcyjnych

* pracy samorządu szkolnego

* imprez szkolnych, imprez sportowych i wycieczek

* szkolenia nauczycieli i wychowawców

* zebrań z rodzicami

Data dodania: 2020-11-26 09:37:34
Data edycji: 2020-11-26 09:37:36
Ilość wyświetleń: 627

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook