Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Koncepcja pracy przedszkola

CELE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI:

 1. Integralny rozwój dzieci i nauczycieli
 2. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia.
 3. Wspieranie we wszystkich sferach (poznawczej, fizycznej, emocjonalno – społecznej, duchowej, moralnej i zdrowotnej) z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
 4. Integrowanie z grupą, rodziną i środowiskiem lokalnym.
 5. Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.
 7. Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności.
 8. Indywidualizowanie pracy z dziećmi. 

 

WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE STANOWIĄ FUNDAMENT PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

Spośród wielu wartości w naszym przedszkolu wybraliśmy te, które są najbliższe koncepcji przedszkola integracyjnego. Te wartości umożliwiają wszechstronny i harmonijny rozwój we wszystkich sferach zarówno dzieciom zdrowym jak i potrzebującym wsparcia.

 1. BÓG:
  -        Wychowanie do wiary.
  -        Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
  -        Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.
 2. CZŁOWIEK:
  -        Wychowanie do akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
  -        Wychowanie do kształtowania postawy patriotycznej.
  -        Wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.
 3. RODZINA:
  -        Wychowanie do miłości.
  -        Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.
  -        Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru.

 

WIZJA

 • Jesteśmy przedszkolem integracyjnym wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.
 • Zapewniamy wszechstronny i radosny rozwój wszystkim wychowankom.
 • Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane metody, formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju.
 • Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny.
 • Przygotowujemy dzieci do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości. Nasza praca zmierza do przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie w życiu społecznym.     

 

 MISJA

 • Integralny rozwój dziecka i nauczyciela.
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych na miarę ich możliwości i potrzeb.
 • Wspieramy w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.
 • Wspieramy rodzinę w wychowaniu dziecka.
 • Uwrażliwiamy dzieci na wartości duchowe
Data dodania: 2020-10-21 13:10:05
Data edycji: 2020-10-21 13:10:24
Ilość wyświetleń: 159

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook