logo_spsk4.png

ZDALNE NAUCZANIE - INFORMACJE

poniedziałek, marzec 23, 2020 20:38

Zdalne nauczanie – informacja o sposobie i trybie realizacji zadań

w Katolickiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPSK w Czerwiennem.

 

 

 

Tryb i sposób realizacji zadań:

 

 1. Od dnia 25 marca 2020 r. z uczniami i rodzicami kontaktujemy się w systemie on-line, poprzez dziennik elektroniczny, Messenger, grupę fb danej klasy oraz stronę internetową szkoły: www.spskczerwienne.pl
 2. Materiały do pracy z uczniami zamieszczane są w dzienniku elektronicznym, w zakładce; zadania domowe oraz na stronie www.spskczerwienne.pl
 3. Materiały do pracy z uczniami nauczyciele przygotowująw trybie cotygodniowym.
 4. Ilość zadawanego materiału musi być adekwatna do ilości godzin z danego przedmiotu, w danym tygodniu.
 5. Na ustalony  adres e-mail,  raz w tygodniu - w środę, wszyscy nauczyciele i specjaliści przesyłają same karty pracy, które będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.
 6. Wszystkie karty pracy powinny zawierać:

a)     temat lekcji,

b)     datę z dnia, w którym ma odbyć się lekcja,

c)     notatkę z lekcji zawierającą podstawowe wiadomości,

d)     polecenia do wykonania,

e)     termin realizacji zadania.

 1. Do dziennika elektronicznego, w zakładce zadania domowe wpisujemy:

a)     temat lekcji,

b)     opis sposobu wykonania zadania.

 1. Przygotowując daną partię materiału do pracy zdalnej nauczyciel jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń z Rozporządzenia Ministra Edukacji   Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19a w szczególności do:

a)     równomiernego obciążenia uczniów,

b)     uwzględniania psychofizycznych możliwości uczniów,

c)     przygotowania podstawowego zakresu materiału nauczania, zawierającego najważniejsze zagadnienia określone w podstawie programowej,

d)     przygotowania rozszerzonego zakresu materiału nauczania dla uczniów chętnych i zdolnych, zawierającego poszerzone zagadnienia określone w podstawie programowej,

e)     uwzględnienia możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych przez uczniów, ich dostępność  w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także sytuacji rodzinnej danego ucznia,

f)      uwzględniania zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu wydanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

 1. Oceniając prace uczniów należy brać pod uwagę zapisy określone w punkcie 8.
 2. Wychowawcy klas I - III dzień wcześniej w godzinach popołudniowych przesyłają rodzicom do zapoznania, ewentualnego wydrukowania zestaw przygotowanych zadań do samodzielnej pracy w domu na następny dzień oraz linki do ćwiczeń, zabaw, gier on-line. Ponadto wychowawca poszczególnej klasy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicem sprawdza znajomość przyswojonej wiedzy (np. tabliczki mnożenia, czytania, obliczeń kalendarzowych itp.), w celu utrwalenia bieżącego materiału. Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o wystawionej ocenie.
 3. Ocenianiu przez nauczycieli mogą podlegać:

a)     zadania/referaty domowe zadawane  w formie elektronicznej,

b)     karty pracy odsyłane do nauczycieli,

c)     prace pisemne (wypracowania, kartkówki, sprawdziany itp.)

 1. Zadając  zadania domowe nauczyciel określa termin ich wykonania.
 2. Wykonaną pracę uczniowie przesyłają na adres e-mail nauczyciela przedmiotu w sposób uzgodniony z nauczycielem.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do ocenienia pracy oraz informacji zwrotnej opatrzonej krótkim komentarzem na temat oceny i pracy uczniów.
 4. Prace i zadania wykonane przez uczniów nauczyciele są zobowiązani przesłać na specjalną skrzynkę e-mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Informację o uzyskanych ocenach przekazywane będą uczniom i ich rodzicom przez poszczególnych nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
 6. Wychowawcy oraz specjaliści odnotowują w swojej dokumentacji wszelkie uwagi z przeprowadzonych  rozmów i konsultacji oraz zalecane zastawy ćwiczeń i zadań.
 7. W godzinach od 10.00 do 14.00 wszyscy nauczyciele i specjaliści są do dyspozycji uczniów i rodziców. W tym czasie mogą zdalnie kontaktować się w celu konsultacji lub rozwiązywania zaistniałych problemów.
 8. Uruchamia się telefoniczne wsparcie psychologiczno – pedagogiczne z terapeutami i pedagogami szkolnymi od poniedziałku do piątku w następujących godzinach.

a)      Katarzyna Chowaniec 09:00 - 12:00

b)     Małgorzata Wróbel 12:00 - 14:00

c)     Renata Obrochta 14:00 - 17:00

 

Numery telefonów pedagogów i terapeutów udostępnione są uczniom i rodzicom przez wychowawców lub poprzez sekretariat szkoły.

 

 1. Podaje się rodzicom i uczniom  informacje dotyczące danych kontaktowych  instytucji wspierających dzieci, młodzież i rodziny:

 

 

Terapeuci i pedagodzy szkolni.

/szczegółowe informacje opisane zostały w punkcie 19

informacji o sposobie i trybie realizacji zadań…/

                                                             Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem

AdresKornela Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane

 

Telefon18 206 44 54

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu

 

Adres:Aleje Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ

 

Telefon18 266 35 68