JEŻELI PRAGNĄ PAŃSTWO WESPRZEĆ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPSK W CZERWIENNEM - prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

IV EDYCJA KONKURSU WIEDZY O STEFANIE KARDYNALE WYSZYŃSKIM

IV EDYCJA KONKURSU WIEDZY O STEFANIE KARDYNALE WYSZYŃSKIM

Zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu Ogólnopolskiego organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem.

 

„Człowiek Niezwykłej Miary”

IV edycja Konkursu Ogólnopolskiego organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem

 

Honorowy patronat nad konkursem objęła

Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  Maria Chodkiewicz.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 CELE KONKURSU:

  1. Pogłębienie wiadomości o życiu Stefana kard. Wyszyńskiego.
  2. Przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu prymasa Polski.
  3. Zachęcenie młodzieży do kształtowania życia według nauczania i wskazań zawartych w nauczaniu Prymasa.
  4. Inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.

 

UCZESTNICY: uczniowie klas: IV-VI, VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

Uczniowie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Polsce, uczniowie szkół z gminy Czarny Dunajec coraz uczniowie ze szkół noszących imię kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W konkursie mogą uczestniczyć również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nich organizator przygotuje testy i zadania dostosowane do możliwości psychofizycznych. Materiały konkursowe zostaną wysłane do szkół mailem. Uczniowie biorą udział w I etapie, wykonując zadania testowe, następnie przygotowują  pracę plastyczną na III etap. Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie obowiązuje etap II.

Szkoły, które zamierzają wziąć udział w konkursie, wypełniają deklarację, która jest do pobrania ze strony szkoły, a następnie wysyłają skan na maila szkoły: sp2czerwienne@poczta.fm do 5 lutego 2024r.

MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY DO KONKURSU

Podczas poszczególnych etapów obowiązuje materiał zebrany w książce pt. Wszystko o Prymasie Tysiąclecia. CURRICULUM VITAE NIEZŁOMNEGO KARDYNAŁA. Wydanie okolicznościowe z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła. Skan rozdziałów z książki obowiązujących podczas konkursu można pobrać ze strony szkoły spskczerwienne.pl w zakładce: IV EDYCJA KONKURSU WIEDZY O STEFANIE KARDYNALE WYSZYŃSKIM.

ETAPY  KONKURSU:

  • Etap I: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim (obowiązują następujące rozdziały: I-III: Początek, Kapłaństwo, Międzywojnie).
  • Etap II: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim oraz użytkowe formy wypowiedzi: zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, wpis na bloga (obowiązują następujące rozdziały: IV-VII: Wojenna zawierucha, Czasy powojenne i biskupstwo, Arcybiskup, prymas i kardynał, Uwolnienie - czas szczególnej łaski Bożej).
  • Etap III: praca pisemna przedstawiająca aktualność wskazań zawartych w DEKALOGU oraz w ABC Społecznej Krucjaty Miłości, czyli w dekalogu życia wewnętrznego kard. Stefana Wyszyńskiego (opowiadanie, rozprawka, przemówienie, list, wywiad).

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowują lapbooka przybliżającego postać błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego lub pracę plastyczną ilustrującą wybrane przesłanie zawarte w ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

 

 

 

TERMINY  KONKURSU                                                                                                       

I ETAP: 27 lutego 2024r.  

Test sprawdzający wiedzę o kardynale Stefanie Wyszyńskim zostanie wysłany 26 lutego 2024r. o godzinie 15.00 mailem do szkół, które zadeklarują udział w konkursie. Uczniowie  piszą 27 lutego 2024r. o godzinie 10.00. Test mogą pisać wszyscy chętni uczniowie. Na napisanie testu mają maksymalnie 120 minut. 27 lutego 2024r., około godziny 14.00, zostanie wysłany klucz, według którego nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu w danej szkole poprawią testy. Do kolejnego etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 65 %.

Test z zadaniami dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z kluczem również zostanie wysłany do szkół, które zadeklarują udział w konkursie 26 lutego 2024r. o godzinie 15.00.

Do dnia 1 marca 2024r. należy wysłać listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu (wzór zgłoszenia znajduje się na stronie szkoły).

 

II ETAP: 5 kwietnia 2024r.

Test zostanie wysłany do szkół mailem w dniu konkursu i będzie przygotowany w oparciu o tę samą pozycję książkową (rozdziały: IV-VII). Wypełnione testy w formie skanu należy odesłać na adres mailowy szkoły: praceuczniow.ksp@gmail.com w tym samym dniu do godziny 16.00. Po sprawdzeniu prac komisja wyśle do szkól informacje o uczniach, którzy zakwalifikowali się do III etapu. Informacja zostanie wysłana 12 kwietnia 2024r.

 

III Etap: 30 kwietnia 2024r.

 

Temat wypracowania zostanie udostępniony szkołom w dniu konkursu. Prace konkursowe należy odesłać  w formie skanu na adres mailowy szkoły: praceuczniow.ksp@gmail.com w tym samym dniu do godziny 16.00.

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z nauczycielem, rodzicami lub opiekunami przygotowują lapbook lub pracę plastyczną.

Prace należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Tak opisane prace należy wysłać pocztą do 6 maja 2024r.

Adres: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego SPSK, Czerwienne 245; 34-407 Ciche.

 

Komisję konkursową  na II i III etapie powołuje organizator konkursu.

Przewidziano dyplomy za udział dla wszystkich uczestników oraz cenne nagrody dla najlepszych uczniów.

Rozstrzygnięcie na etapie ogólnopolskim  nastąpi po sprawdzeniu prac.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 21 maja 2024 i opublikowane na stronie szkoły: https://spskczerwienne.pl  

Wręczenie nagród nastąpi w Dniu Patrona Szkoły 27 maja 2024r.

 

                                             Serdecznie zapraszamy do udziału.

      Organizatorzy konkursu: Bernadeta Zarycka, Barbara Drąg, Anna Jachymiak-Lasak

 

Materiały do pobrania:

Data dodania: 2024-01-26 09:25:46
Data edycji: 2024-05-21 12:49:01
Ilość wyświetleń: 3238

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej