logo_spsk4.png

Klasa 0 B

Witam, wysyłam zadania domowe dla dzieci.
16.03 - 19.03.2020r.
Wprowadzenie litery G na wyrazie garnek.
Pisanie litery G w liniaturze, samodzielnie i po śladzie w zeszytach.
Wykonanie garnka z różnych materiałów.
Nauka jednej zwrotki wiersza pt. ,, Kaczeńce ".
Proszę o wykonanie pracy plastycznej pt. ,,Barwne kwiaty".
23.03 - 27.03.2020r.
Zestaw ćwiczeń porannych.
Wprowadzenie literki C na wyrazie cebulka.
Wysłuchanie opowiadania M.Różyckiej pt. ,, O żółtym tulipanie ".
Nasz wiosenny ogródek. Zakładanie uprawy fasoli, rzeżuchy i szczypiorku.
Wiersz wiosenny pt. ,,Wiosenny wietrzyk" Joanny Kulmowej - ilustrowanie treści głosem i ruchem.
Wiosenne zagadki matematyczne - praca w zeszytach.
 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

MATERIAŁY DO ZADANIA

JĘZYK ANGIELSKI 27.04- 03.05

JĘZYK ANGIELSKI 04.05 - 08.05

JĘZYK ANGIELSKI 11.05-15.05

Obrazki do lekcji 11.05-15.05 

JĘZYK ANGIELSKI 25-27.05