JEŻELI PRAGNĄ PAŃSTWO WESPRZEĆ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPSK W CZERWIENNEM - prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rozstrzygnięcie Konkursu - Człowiek Niezwykłej Miary II EDYCJA KONKURSU WIEDZY O CZASACH I OSOBIE BŁ. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Rozstrzygnięcie Konkursu - Człowiek Niezwykłej Miary II EDYCJA KONKURSU    WIEDZY O CZASACH I OSOBIE BŁ. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ PRACE UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, WYKONANYCH W RAMACH II KONKURSU WIEDZY O CZASACH I OSOBIE BŁ. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO ORAZ  Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ PRACE LITERACKIE UCZNIÓW W RAMACH II EDYCJI KONKURSU WIEDZY O CZASACH I OSOBIE BŁ. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - ETAP OGÓLNOPOLSKI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ W  PLIKACH DO POBRANIA.

 

 

 

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

     

     Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty            Maria Chodkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 

 

                                                                                   

http://www.kuratorium.krakow.pl

 

Opiekę merytoryczną nad konkursem objęli: 

 

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 

Prof. dr hab. Anna Mlekodaj - Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

TYTUŁ KONKURSU:

Człowiek Niezwykłej Miary

 II EDYCJA KONKURSU WIEDZY O CZASACH I OSOBIE BŁ. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

 

RODZAJ KONKURSU:

Konkurs wiedzy

 

ZASIĘG KONKURSU:

Krajowy

 

ORGANIZATOR  KONKURSU:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Czerwiennem

 

Adres:

34-407 Czerwienne 245

 

 CELE KONKURSU:

1.Pogłębienie wiadomości o życiu Stefana kard. Wyszyńskiego.

 1. Przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu prymasa Polski.
 2. Zachęcenie młodzieży do kształtowania życia według nauczania i wskazań zawartych w nauczaniu Prymasa.
 3. Inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.

 

UCZESTNICY (ADRESACI KONKURSU):

 1. Uczniowie klas 4-6
 2. Uczniowie klas 7-8
 3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
 4. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Uczniowie szkół z Gminy Czarny Dunajec oraz uczniowie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Polsce a także szkoły należące do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W konkursie mogą uczestniczyć również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nich organizator przygotuje testy i zadania dostosowane do możliwości psychofizycznych na etap klasowy. Materiały konkursowe zostaną wysłane do szkół e-mailem.

 

ZWYCIĘSKI TYTUŁ KONKURSU:

I – III miejsce

 

ETAPY  KONKURSU:

Liczba etapów konkursu: 3

 • Etap klasowy i szkolny: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim.
 • Etap ogólnopolski:

- praca pisemna przedstawiająca aktualność wskazań zawartych w Timete Deum-czyli w dekalogu życia wewnętrznego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz zawierająca oryginalną koncepcję ich wdrażania w życie młodych ludzi;

 - album dokumentujący realizację podjętych działań (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

 

TERMINY  KONKURSU:                                                                                                        

30 listopada 2021 r. godz. 11.35  - etap klasowy

Test sprawdzający wiedzę o kardynale Stefanie Wyszyńskim na etap klasowy przygotowują szkoły we własnym zakresie w oparciu o książkę: Wojciecha Widłaka, Bogusława Orlińskiego, Nazywam się… Stefan Wyszyński, wydawnictwo Media Rodzina. Test dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z kluczem zostanie wysłany do szkół, które zdeklarują udział uczniów w konkursie.

 

13 grudnia 2021 r. godź. 11.35 – etap szkolny

Test zostanie rozesłany zainteresowanym szkołom e-mailem w dniu konkursu i będzie przygotowany w oparciu o tę samą pozycję książkową. Wypełnione testy należy odesłać na adres e-mailowy szkoły: praceuczniow.ksp@gmail.com w tym samym dniu do godziny 16.00.

 

10 maja 2022r. – godz. 11.35 – etap ogólnopolski 

 

Temat wypracowania zostanie udostępniony szkołom w dniu konkursu. Prace konkursowe należy odesłać na adres e-mailowy szkoły: praceuczniow.ksp@gmail.com w tym samym dniu do godziny 16.00.

 

Na tym etapie uczniowie klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą dzielić się refleksjami związanymi z realizacją wybranych przez siebie 3 myśli Stefana kard. Wyszyńskiego.

Uczniowie klas IV-VI będą pisać wypracowanie inspirowane wybraną myślą Prymasa Wyszyńskiego.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z nauczycielem, rodzicami lub opiekunami przygotują album dokumentujący realizację wybranych przez siebie myśli Prymasa Wyszyńskiego. Album należy wysłać pocztą do dnia 10 maja 2022r.

 Aby uczniowie mogli zrealizować te działania, a następnie  napisać wypracowanie konkursowe, należy przeprowadzić z nimi zajęcia w oparciu o materiały ze szkolenia formacyjno-zawodowego (wykład pani prof. dr hab. Anny Mlekodaj). Materiały zostaną przesłane do szkół e – mailem.

 

WARUKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Do etapu szkolnego każda szkoła może zgłosić po 2 uczniów z każdej grupy wiekowej 

( IV-VI, VII – VIII,   szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) oraz po 2 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z każdej grupy wiekowej wyłonionych w drodze eliminacji klasowych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowują album na etap ogólnopolski.

Zgłoszenie udziału uczniów zakwalifikowanych do etapu szkolnego przyjmujemy do 6 grudnia 2021r.

Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku. Zgłoszenie należy przesłać e-mailem:  sp.czerwienne@spsk.edu.pl  tel: 501 488879

 

Do etapu ogólnopolskiego uczestników kwalifikuje komisja konkursowa po sprawdzeniu prac. Informacja o zakwalifikowanych uczniach zostanie wysłana do szkół w dniu 20 grudnia 2021r .

 

Komisję konkursową  na etapie szkolnym i ogólnopolskim powołuje organizator konkursu.

Przewidziano dyplomy za udział dla wszystkich uczestników oraz cenne nagrody dla najlepszych uczniów.

Rozstrzygnięcie na etapie ogólnopolskim  nastąpi po sprawdzeniu prac. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 16 maja 2022 i opublikowane na stronie szkoły: https://spskczerwienne.pl  

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 czerwca 2022r.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

 1. Podstawowa znajomość życia i działalności Prymasa Polski bł.Stefana kard. Wyszyńskiego.
 1. Znajomość i interpretacja dziesięciu myśli, zaleceń, które przyjął sobie do realizacji Stefan Wyszyński, będąc uczniem seminarium (Myśli są zawarte w książce Wojciecha Widłaka, Bogusława Orlińskiego, Nazywam się…Stefan Wyszyński).

 

 Książka dostępna w księgarni internetowej Media Rodzina.

 

Materiałem pomocniczym jest konferencja pani prof. dr hab. Anny Mlekodaj.   Link do nagrania z konferencji zostanie wysłany  do szkół, po przeprowadzeniu etapu szkolnego, na podstawie karty zgłoszeń do etapu szkolnego.

MATERIAŁY DO KONKURSU

 

Timete Deum

Przed święceniami kard. Stefan Wyszyński stworzył dekalog swojego życia wewnętrznego. W czasie rekolekcji przed święceniami kapłańskimi napisał sobie 10 punktów dotyczących jego życia wewnętrznego TimeteDeum [et Illi Honorem – „Bójcie się Boga i oddajcie Mu cześć”]. Był im wierny przez całe życie.

 1. Mów mało – żyj bez hałasu – cisza.
 2. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie.
 3. Pracuj systematycznie.
 4. Unikaj marzycielstwa – nie myśl o przyszłości, to rzecz Boga.
 5. Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy: życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila.
 6. We wszystkim wzbudzaj dobre intencje.
 7. Módl się często wśród pracy – beze Mnie nic nie możecie uczynić.
 8. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy: Bóg pysznym się sprzeciwia.
 9. Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie. 

 10.Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę.

 

Zakres treści dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych-tytuły rozdziałów z książki Wojciecha Widłaka, Bogusława Orlińskiego,  Nazywam się…Stefan Wyszyński:

-„Znad Bugu do Boga”;

-„Bóg mnie woła”;

-„Warszawa płonie”;

-„Zmiana za zmianą”;

-„W nieznane”;

-„Milenium Chrztu Polski”;

-„Papież z dalekiego kraju”;

-„Post scriptum” ;

-„Przez całe dorosłe życie”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana kard. Wyszyńskiego oraz udostępnianie ich przez internet i w publikacjach o działalności kulturalnej, a także ich przetwarzanie.

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania konkursu i upoważniony jest do wykorzystywania tych materiałów w celach promocyjnych bez żadnych zobowiązań wobec uczestników lub osób trzecich.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

 

Data dodania: 2022-05-24 18:13:35
Data edycji: 2022-12-09 10:05:25
Ilość wyświetleń: 2040

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej