Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkurs o czasach i osobie Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Konkurs o czasach i osobie Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół  z terenu Gminy Czarny Dunajec oraz uczniów szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Polsce do udziału w konkursie wiedzy  o Stefanie kardynale Wyszyńskim  organizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kard. Wyszyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem.

Honorowy patronat nad konkursem objęła

Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Maria Chodkiewicz


 

Człowiek Niezwykłej Miary

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 CELE KONKURSU:

1.Pogłębienie wiadomości o życiu Stefana kard. Wyszyńskiego.

2. Przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu prymasa Polski.

3. Zachęcenie młodzieży do kształtowania życia według nauczania i wskazań zawartych w A,B,C Społecznej Krucjaty Miłości

4. Inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.

 

UCZESTNICY:

Uczniowie szkół z Gminy Czarny Dunajec oraz uczniowie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Polsce.

 

FORMA KONKURSU:

testy pisemne

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:      

30 listopada 2020 r. godz. 11.35  - etap klasowy

Quiz zamieszczony w pozycji: Ks. Jacek Molka, Wszystko o Prymasie Wyszyńskim – Curiculum Vitae niezłomnego kardynała, Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła, Częstochowa 2020.

11 grudnia 2020 r. godż. 11.35 – etap szkolny

Test zostanie rozesłany zainteresowanym szkołom e-mailem w dniu konkursu.

28 maja 2021r. – godz. 11,35 – etap ogólnopolski  /w razie potrzeby przeprowadzony  w systemie zdalnym/ Test zostanie udostępniony zainteresowanym szkołom w dniu konkursu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 

Każda szkoła może zgłosić po dwóch  uczestników  z klas IV - VI i po dwóch  uczestników z klas VII – VIII,  po dwóch  uczestników szkół ponadpodstawowych oraz po dwóch uczestników szkół ponadgimnazjalnych wyłonionych w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych.

 

Zgłoszenie udziału uczniów w konkursie  do 30.10.2020r.

Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Zgłoszenie należy przesłać   e-mailem:  sp2czerwienne@poczta.fm  tel: 501 488 879

i listownie na adres:  Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kard. Wyszyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  w Czerwiennem, 34 407 Czerwienne 245 z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim”

 

Komisję konkursową  na etapie szkolnym powołuje dyrektor szkoły, zaś na etapie ogólnopolskim powołuje organizator konkursu.

Przewidziano dyplomy za udział dla wszystkich uczestników oraz cenne nagrody dla najlepszych uczniów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po sprawdzeniu prac. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www szkoły.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

  1.  Podstawowa znajomość życia i działalności Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego.
  2. Więzi Prymasa z Janem Pawłem II.
  3.  Znajomość popularnych cytatów i myśli  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Próba interpretacji.
  4.  Znajomość i interpretacja „A,B,C Społecznej Krucjaty Miłości”.

Wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu uczniów do konkursu:

 

  1. Zofia Śliwowa, Z Zuzeli na Stolicę Prymasów, Wydawnictwo Promyczek oraz Wydawnictwo im. Stefana kard. Wyszyńskiego „Soli Deo”, Nowy Sącz 2001.
  2. Stanisława Grochowska, Bożena Sobota, Człowiek niezwykłej miary – Stefan kardynał Wyszyński w świetle wypowiedzi św. Jana Pawła II oraz własnych, Oficyna Wydawnicza ADAM, Warszawa 2018r.
  3. Ks. Jacek Molka, Wszystko o Prymasie Wyszyńskim – Curiculum Vitae niezłomnego kardynała, Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła, Częstochowa 2020

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Dyrektor  Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stefana kardynała Wyszyńskiego SPSK  w Czerwiennem

     Anna Słodyczka

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 KONKURS WIEDZY O STEFANIE KARDYNALE WYSZYŃSKIM

 

pod hasłem:

 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY

 

 

 

……………………………….

      (pieczęć szkoły)

 

 

 

Placówka - nazwa, adres, telefon , e-mail

 

…………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………..............................

 

Nauczyciel –opiekun - imię, nazwisko i telefon kontaktowy

 

………………………………………………………………………………………………..

 

 

Uwaga : Wypełniać czytelnie drukowanymi literami

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

                                                                         ………………………………………

   (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

 
 
 
 
 
 
Data dodania: 2020-11-26 08:32:14
Data edycji: 2020-11-26 08:39:14
Ilość wyświetleń: 159

Konkursy

zobacz więcej
Więcej informacji

Formacja

Materiały
Więcej informacji

Kalendarz

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Więcej informacji

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

"Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa."

 
 
Stefan kard. Wyszyński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook