JEŻELI PRAGNĄ PAŃSTWO WESPRZEĆ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPSK W CZERWIENNEM - prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Człowiek Niezwykłej Miary - III edycja konkursu wiedzy  o Stefanie kardynale Wyszyńskim.

Człowiek Niezwykłej Miary - III edycja konkursu wiedzy  o Stefanie kardynale Wyszyńskim.

Człowiek Niezwykłej Miary

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w III edycji konkursu wiedzy  o Stefanie kardynale Wyszyńskim.

Organizatorem konkursu jest Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kard. Wyszyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem.

Honorowy patronat nad konkursem objęła

Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Maria Chodkiewicz.

 

REGULAMIN KONKURSU

Tytuł Konkursu: Stefan kardynał Wyszyński człowiek niezwykłej Miary.

Rodzaj konkursu: Konkurs wiedzy

Zasięg konkursu: Krajowy

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Czerwiennem

Adres: 34-407 Czerwienne 245

 

 CELE KONKURSU:

1.Pogłębienie wiadomości o życiu Stefana kard. Wyszyńskiego oraz poznanie historii parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej na Bachledówce, gdzie w latach 1967-1973 przyjeżdżał na letni wypoczynek prymas Wyszyński.

  1. Przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu prymasa Polski.
  2. Zachęcenie młodzieży do kształtowania życia według nauczania i wskazań zawartych w nauczaniu Prymasa.
  3. Inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania.

5.Przypomnienie Ślubów Jasnogórskich napisanych przez uwięzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956 roku w Komańczy i uroczyście złożonych przez Episkopat Polski na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.

 

UCZESTNICY (ADRESACI KONKURSU):

Uczniowie klas 4-6

Uczniowie klas 7-8

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Uczniowie szkół z Gminy Czarny Dunajec, uczniowie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz uczniowie szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W konkursie mogą uczestniczyć również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nich organizator przygotuje testy i zadania dostosowane do możliwości psychofizycznych. Materiały konkursowe zostaną wysłane do szkół mailem oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły (https://spskczerwienne.pl).

ZWYCIĘSKI TYTUŁ KONKURSU: I-III miejsce oraz wyróżnienia.

ETAPY  KONKURSU:

Liczba etapów konkursu: 3

  • Etap klasowy: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim.
  • Etap międzyszkolny: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim.
  • Etap ogólnopolski:

- praca pisemna (list, opowiadanie, przemówienie) inspirowana pobytem prymasa Stefana Wyszyńskiego na Bachledówce oraz tekstem Ślubów Jasnogórskich.

 -praca plastyczna (wykonana dowolną techniką) pod tytułem: Jak ja, na wzór Prymasa Stefana Wyszyńskiego, mogę naśladować w swoim życiu Matkę Bożą?   (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

 

Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do 5 stycznia 2023 r. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu na stronie szkoły. Zgłoszenie należy przesłać mailem: sp2czerwienne@poczta.fm

 

ETAPY I TERMINY  KONKURSU:                                                                                                        

ETAP KLASOWY:  11 stycznia 2023r. godz. 9.30   

Test sprawdzający wiedzę o kardynale Stefanie Wyszyńskim na etap klasowy przygotowuje organizator konkursu w oparciu o materiały pochodzące z książki Okrusyna casu jak okusyna chleba wydanej przez Katolicką Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPSK w Czerwiennem i Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika na Bachledówce oraz w oparciu o tekst Ślubów Jasnogórskich. Wybrane rozdziały z książki, w formie skanu, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły (https://spskczerwienne.pl) w zakładce: KONKURSY. Test z kluczem odpowiedzi zostanie wysłany do szkół mailem w dniu konkursu o godzinie 9.00. Po przeprowadzeniu etapu klasowego komisja powołana w danej szkole sprawdza testy i wysyła do organizatora informację o uczniach zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego wraz ze skanem testów konkursowych tych uczniów. 

 

ETAP MIĘDZYSZKOLNY: 22 marca 2023r. godź. 9.30  

Test zostanie rozesłany zainteresowanym szkołom mailem w dniu konkursu (22 marca 2023r.) i będzie przygotowany w oparciu o ten sam materiał pochodzący z książki Okrusyna casu oraz w oparciu o tekst Ślubów Jasnogórskich. Wypełnione testy w formie skanu należy odesłać do organizatora na adres mailowy szkoły: praceuczniow.ksp@gmail.com w tym samym dniu do godziny 16.00.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po etapie klasowym, przechodzą od razu do etapu ogólnopolskiego i przygotowują pracę plastyczną.

 

ETAP OGÓLNOPOLSKI: 15 maja 2023r. – godz. 9.30  

Temat wypracowania zostanie udostępniony szkołom, które zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego w dniu konkursu. Prace konkursowe w formie skanu należy odesłać do organizatora na adres mailowy szkoły: praceuczniow.ksp@gmail.com w tym samym dniu do godziny 16.00.

 

Na tym etapie uczniowie klas IV-VI będą pisać list, uczniowie klas VII-VIII opowiadanie, a uczniowie szkół ponadpodstawowych będą redagować przemówienie.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami przygotują pracę plastyczną pod tytułem: Jak ja, na wzór Prymasa Stefana Wyszyńskiego, mogę naśladować w swoim życiu Matkę Bożą?  

Pracę należy przesłać pocztą do dnia 23 maja 2023r.

 

WARUKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Do etapu międzyszkolnego szkoła zgłasza uczniów, którzy podczas etapu klasowego uzyskali co najmniej 70%.

 

Do etapu ogólnopolskiego uczestników kwalifikuje komisja konkursowa po sprawdzeniu prac.

Informacja o zakwalifikowanych uczniach zostanie wysłana do szkół w dniu 21 kwietnia 2023r .

Komisję konkursową  na etapie międzyszkolnym i ogólnopolskim powołuje organizator konkursu.

Przewidziano dyplomy za udział dla wszystkich uczestników oraz cenne nagrody dla najlepszych uczniów.

Rozstrzygnięcie na etapie ogólnopolskim  nastąpi po sprawdzeniu prac.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 13 czerwca 2023r. i opublikowane na stronie szkoły: https://spskczerwienne.pl  

Wręczenie nagród odbędzie się 19 czerwca 2023r. podczas III Sympozjum Naukowego organizowanego przez naszą szkołę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

Materiały konkursowe do pobrania poniżej:

Data dodania: 2022-12-09 09:52:04
Data edycji: 2024-01-09 14:07:31
Ilość wyświetleń: 4621

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej