logo_spsk4.png

 

 

 

W dniu 1 września 2015 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym na Bachledówce.

Read more

CKE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

poniedziałek, marzec 16, 2020 10:30

 

Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8- klasistów.

Codziennie o 9.00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania! Zapraszamy na stronę www.cke.gov.pl

 

 

 

Read more

Ważne informacje

poniedziałek, marzec 23, 2020 20:17

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa dzieci, Minister Edukacji Narodowej przedłużył okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 10 kwietnia 2020 r. Nadal prowadzić będziemy zdalne nauczanie dla naszych wychowanków, mając na względzie ich możliwości psychofizyczne oraz zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Prace uczniów będą już podlegały ocenie. Nauczyciele na bieżąco będą monitorowali wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce.

W dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły będą zamieszczane materiały przygotowane przez nauczycieli oraz adresy rekomendowanych platform i stron edukacyjnych. Będziemy sukcesywnie zamieszczać informacje odnośnie organizacji nauczania, więc prosimy o częste odwiedzanie strony szkoły www.spskczerwienne.pl.

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę w tych trudnych dla edukacji czasach. Uczniów prosimy o systematyczną pracę, a co za tym idzie efektywne wykorzystanie czasu.

Z poważaniem dyrektor 

Anna Słodyczka

Read more

Klauzula informacyjna

czwartek, grudzień 06, 2018 20:09

KLAUZULA INFORMACYJNA     

            

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych oraz danych osobowych  Pani/Pana dziecka jest Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z siedzibą       w 34-407 Czerwienne 245, tel. 18 265 81 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , którą reprezentuje Dyrektor Szkoły.

 

 1. Zakres gromadzonych przez administratora danych obejmuje informacje, które niezbędne są do realizacji zadań ustawowych  zgodnych z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz zadaniami statutowymi szkoły.

 

 

 1. Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu i na podstawie prawa wymienionego w punkcie 2 i są zgodne z art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 1. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora Danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane w ramach umów powierzenia przetwarzania danych     w celu realizacji umowy i zgodnych z celami określonymi w ustawie „Prawo Oświatowe”.

 

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to określone w przepisach prawnych wyższego rzędu, związanych z realizacją zadań szkoły oraz w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w celach innych niż powyższe, przetwarza się je do momentu cofnięcia zgody przez powierzającego.

 

 

 1. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust.5,  może nastąpić poprzez dostarczenie osobiste lub przesłanie pocztą na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 34-407 Czerwienne 245, pisemnej informacji z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych osoby, której one dotyczą.

 

 

 1. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu za wyjątkiem celu określonego w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290).

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  Pan Jarosław Merdzik tel. +48 509 501 910,
  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1.  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych.

                                                          

 

                                                                                            Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

                                                            

                                                                                              …………………………………………………….

                                                                                                       miejscowość i data, czytelny podpis

Read more

Dyrekcja

niedziela, listopad 18, 2018 15:56

Dyrektor Przedszkola SPSK:

p. Izabella Kuczyńska

V-ce dyrektor Przedszkola:

p. Małgorzata Witek

 

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPSK: 

p. Anna Słodyczka

V-ce dyrektor Szkoły Podstawowej:

p. Bernadeta Zarycka

p. Anita Szarlej

 

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. Tadeusza Piekarza SPSK: 

p. Teresa Łyś

Pedagog:     p. Katarzyna Chowaniec

            p. Renata Obrochta

  

Koordynatorzy ds. integracji:

Katarzyna Garus i Angelika Jamińska

 

Read more

Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. 

Read more

Strona 1 z 16