logo_spsk4.png

Cząstki elementarne dbają o swoje i innych bezpieczeństwo

środa, październik 02, 2019 17:17

Grupa rewalidacyjna "Cząstek elementarnych" przygotowała profilaktyczne przedstawienie pt. "NA JEZDNI". Uczniowie samodzielnie wykonali rekwizyty potrzebne do przedstawienia. Pogłębiali swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze poprzez wykonanie gazetki ściennej, utrwalanie wiadomości na zajęciach komputerowych oraz w praktyce. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie swoim młodszym kolegom z grup przedszkolnych, jak również pozostałym grupom rewalidacyjnym. Po skończonym przedstawieniu starsi uczniowie „Cząstek elementarnych” rozdali kamizelki odblaskowe młodszym kolegom, aby dbali o swoje bezpieczeństwo.