logo_spsk4.png

SZKOŁA SPECJALNA

Regulamin konkursu

na projekt znaczka pocztowego upamiętniającego

uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” skierowanego do szkół i placówek noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Odbywać się on będzie w 2 etapach – szkolnym oraz w ogólnopolskim.

Cele konkursu:

  1. upowszechnianie wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim
  2. promowanie postaw patriotycznych i wartości, którym wierny był Kardynał Stefan Wyszyński
  3. kształtowanie wrażliwości w różnych dziedzinach artystycznych, 
  4. rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  5.  promowanie młodych talentów.

 

Czas trwania konkursu:

  1. Termin składania prac upływa: 3 kwietnia 2020 r.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 kwietnia 2020r.
  3. Zwycięska praca (jedna ze szkoły) przesłana zostanie do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich SPSK

Warunki udziału w konkursie:

1.   Technika: dowolna  

2.   Format pracy: A4.

3. Komisja konkursowa będzie oceniać: wkład pracy własnej dziecka, pomysłowość 
i  wyobraźnię, estetykę wykonania, zgodność pracy z tematyką i celami konkursu. 

4.   Praca powinna być podpisana – imię i nazwisko klasa, do której uczęszcza uczeń

5. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań konkursu, zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r według załączonego wzoru (załącznik nr 1)

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji lub innego wykorzystania prac do celów promocji i opracowania innych publikacji.

7. Wybrane prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK  z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Czerwiennem

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie Rodzica/prawnego opiekuna

WYCHOWANIE FIZYCZNE

LINK DO FILMU PONIŻEJ

https://drive.google.com/file/d/1JATGk3Hs_fwxlGyxTnJTI5TFlVDXbdRE/view?usp=sharing

NOWE MATERIAŁY

Drodzy uczniowie przesyłam kolejne ćwiczenia które możemy samodzielnie wykonać w domu.
Ćwiczenia z wykorzystaniem krzesła

FILM 1

Kilka trudniejszych ćwiczeni z wykorzystaniem piłki do nogi.

FILM 2

NOWE MATERIAŁY 17.04

Drodzy uczniowie przesyłam wam kolejne partie ciekawych ćwiczeń do wykonania w domu
Pamiętajcie ćwiczymy przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu.

https://www.youtube.com/watch?v=2B2xFLR5juE
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY

REWALIDACJA

ZADANIA 1

ZADANIA 2

Karty pracy proszę zbierać i przynieść pierwszego dnia wznowienia zajęć lekcyjnych.

LOGOPEDIA

CZYTANIE                  ĆWICZENIA ODDECHOWE                              MAŁA MOTORYKA

ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE

ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ

ĆWICZENIA CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

REHABILITACJA

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ W DOMU

SENSORYCZNIE KAŻDEGO DNIA

ĆWICZENIA ODDECHOWE

MATERIAŁY Z BASENU

ĆWICZENIA ZWIĘKSZAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ

NOWE MATERIAŁY Z BASENU

ĆWICZENIA POPRAWIAJĄCE OGÓLNĄ WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU 30.03

ĆWICZENIA W POZYCJACH NISKICH 30.03

ĆWICZENIA Z PIŁKĄ 15.04

ĆWICZENIA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA 21.04

ZESTAW ĆWICZEŃ KOORDYNACJI RUCHOWEJ 24.04

TRENING ANGAŻUJĄCY POSZCZEGOLNE PARTIE MIĘŚNIOWE 04.05 - 08.05

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ZADANIA